<img src="nonflash.gif" width=300 height=60 border=0>

 
 

MANOMETRY DO POMIARU RÓŻNICY CIŚNIEŃ

W ciśnieniomierzach do pomiaru ciśnienia różnicowego różnica pomiędzy dwoma wartościami ciśnienia określana jest bezpośrednio i wskazywana na podzielni ciśnieniomierza.
   Zasada działania - dwie zamknięte komory z medium są oddzielone od siebie. Jeśli obydwa z działających ciśnień mają tę samą wartość element pomiarowy nie może się poruszyć, wobec czego nie ma wskazania ciśnienia. Wartość ciśnienia różnicowego wskazywana jest jedynie wtedy, gdy jedno z ciśnień jest wyższe lub niższe. Przy wysokich ciśnieniach statycznych możliwy jest bezpośredni pomiar niskich ciśnień różnicowych. Zastosowanie elementów przeponowych skutkuje bardzo wysoką odpornością na przeciążenia.
   Należy przestrzegać dopuszczalnej wartości ciśnienia statycznego oraz odporności na przeciążenia po stronie (+) i (-). Przekaz ruchu elementu pomiarowego i wskazanie ciśnienia odbywają się identycznie, jak w opisanych już ciśnieniomierzach do pomiaru nadciśnienia.
   Zakres stosowania:
     - systemy filtrów (monitorowanie stanu filtrów),
     - pomiar poziomu wypełnienia (w pojemnikach zamkniętych),
     - pomiar przepływu (spadek ciśnienia).
   Istnieje też prosta wersja manometru różnicowego - manometr posiada dwie rurki Bourdona i dwie wskazówki na jednej podzielni - różnicę ciśnień wynikającą z różnicy wskazań trzeba wyliczyć samemu.
   Zakresy ciśnień manometrów różnicowych: różnica (0....16 mbar) do (0....25 bar) - odpowiednio (0....1,6 kPa) do (0....2,5 MPa) - przy klasie dokładności od 0,6 do 2,5%.

Schemat manometru do pomiaru różnicy ciśnień.

 

wstecz   do góry

[Start] [Manometry] [Separatory] [Termometry] [Obudowy] [Higrometry] [Jednostki] [Leksykon] [Inne] [Kontakt] [Linki]

Włodzimierz Olczak © 2002-2011